Capillums positiva årsbokslut presenteras.

Maxpeaks dotterbolag Capillum Holding har i dagarna publicerat sitt senaste årsbokslut. Bolaget har brutet räkenskapsår och bokslutet gäller perioden 2012-09-01 till 2013-08-31. Hela årsredovisningen finns på Capillums hemsida www.capillum.se .

Maxpeak konstaterar att Capillums senaste verksamhetsår varit mycket positivt och att resultatet efter finansnetto ligger på 4,7 mkr och en balansomslutning på nästan 19 mkr.

Med tanke på Maxpeaks medvetna satsning på att gå in som majoritetsägare, idag över 75 procent, så är styrelsen mycket nöjd med sin satsning och engagemang.

  
Styrelsen
Genom Jan Nilstadius, styrelseordförande, Maxpeak AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelseordförande Jan Nilstadius, +46 (0)70-300 50 20
E-mail: info@capillum.se

Taggar:

Dokument & länkar