Maxpeak AB (publ): Förtydligande om användande av likviden i företrädesemissionen mm.

Enligt presenterat memorandum skall emissionslikviden användas för ”..produktion samt marknads-föring av mätarverksamheten i första hand på den indiska marknaden”.

Tidigare har ett problem för Maxpeak varit att bolaget inte haft likviditet för att lägga större produktionsorders. Den senaste produktionsordern som blev klar nyligen har bl a inneburit att tidigare kommunicerade beställningar kunnat levereras. Med detta är också denna produktions-order inom kort slutsåld. Ambitionen från företagsledningen och styrelse är att successivt skala upp produktionsorders för att kunna möta den stora marknad som finns, inte minst i Indien.

Av ekonomiska skäl har också Maxpeak tidigare behövt dra ner på kostnader och resurser. Detta leder till att bl a en ny organisation behöver komma på plats för att serva den förväntade ökade försäljningen.

Med en ny organisation skall också en web-shop lanseras. Ökad försäljning kommer även leda till behov av att serva eftermarknaden. Det kan vara allt från nya batterier till reservdelar. Denna web-shop kommer att byggas upp för en lansering senare under året. I samband med detta kommer även hela hemsidan att uppdateras och moderniseras.

En allt viktigare del i försäljningsprocessen inom Maxpeaks bransch är marknadsföringen. Tidigare har Maxpeak bl a annonserat i fackpress i Indien och medverkat på olika broadcast-mässor i regionen. Ambitionen är att dessa marknadsaktiviteter skall kunna komma igång igen. Även för detta kommer emissionslikviden väl till pass.

Sammantaget kommer alltså huvuddelen av emissionslikviden gå till produktion och marknadsföring av mätarverksamheten med en fokus, direkt eller indirekt, på den indiska marknaden.

I förmiddagens pressmeddelande informerades om att ”..emissionsvolymen kan komma att utökas om det finns behov..”. Självklart kommer Maxpeak att beakta reglerna kring prospektkrav som finns, dvs undvika att detta krävs, och Maxpeaks bolagsordning sätter sina gränsvärde för vad som är tillåtet.

Stockholm 15 februari 2013

Styrelsen
Genom Björn Sellert, VD, Maxpeak AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Verkställande direktör Björn Sellert, +46 (0) 76 860 77 10
Styrelseordförande Jan Nilstadius, +46 (0)70-300 50 20
E-post: info@maxpeak.tv

Kort om Maxpeak
Maxpeak AB utvecklar och säljer digitala signalmätare som används för optimering av signaler i samband med installation av satellit- eller kabelnät för i första hand TV mottagning. Maxpeaks kunder finns huvudsakligen på marknader som går över från analoga till digitala TV sändningar.
Maxpeak India Ltd har bildats för att serva den indiska marknaden där cirka 240 miljoner hushåll beräknas gå över till digitala sändningar de närmaste 8-10 åren. Det är fler hushåll än som finns i hela EU området idag med 27 medlemsländer.
Maxpeak är även största ägare i Capillum Holding AB. Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag.
Capillum är idag dessutom en av de största ägarna i det expansiva företaget Cefour, www.cefourwine.com. Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under det första verksamhetsåret.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar