Förändring av antal aktier i Meda AB

Som en följd av inlösen av teckningsoptioner samt nyemitterade aktier till ägarna i MedPointe Inc har antalet aktier i Meda AB ökat med 17 435 638 aktier till 249 726 889 aktier. Nytt antal aktier i Meda AB är 249 726 889 aktier per den 31 augusti 2007.

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar