Meda Aktiebolag kallar till fordringshavarmöten

Meda Aktiebolag kallar till fordringshavarmöten i syfte att godkänna införandet av en köpoption om förtida inlösen i villkoren för de två obligationslån som emitterats under dess SEK 7 000 000 000 medium term notes-program

Mylan N.V., Bolagets moderbolag, konsoliderar skuld i förvärvade bolag till Mylan N.V. för att optimera sin övergripande skuldprofil. Meda Aktiebolag (”Bolaget”) har därför idag kallat till fordringshavarmöten som kommer att hållas den 6 december 2017 kl. 09:00 (CET) respektive kl. 09:30 (CET) avseende:

(i)  SE0005132180 – STIBOR 3M +2.85% 2013/2018 obligationerna (“2018-Obligationerna”); och

(ii) SE0005991635 – STIBOR 3M +1.65% 2014/2019 obligationerna (“2019-Obligationerna” och tillsammans med 2018-Obligationerna ”Obligationerna”),

som emitterats under Bolagets SEK 7 000 000 000 medium term notes-program vilket ursprungligen upprättats den 25 maj 2012 (såsom uppdaterats den 31 juli 2012, 12 maj 2014 och 16 juli 2015), i syfte att godkänna ändringar av Obligationernas villkor och införa en köpoption om förtida inlösen (”Köpoptionen”). Bolaget avser att därefter utnyttja Köpoptionen för att lösa in Obligationerna till fullo.

Såsom närmare beskrivs i kallelserna till fordringshavarmötena kommer obligationsinnehavare, förutsatt att ändringarna av villkoren godkänns och att Bolaget därefter utnyttjar Köpoptionen, erhålla ett inlösenpris per Obligation i enlighet med vad som anges nedan, jämte uppluppen men obetald ränta fram till och med relevant inlösendag. Förutsatt att ändringarna av villkoren godkänns kan obligationsinnehavare vara berättigade att erhålla en avgift för tidigt medgivande i enlighet med vad som framgår nedan, om obligationsinnehavarna senast kl. 17:30 (CET) den 29:e november 2017 röstar för ändringen av villkoren.

Avgift för tidigt medgivande
(som en procentsats av det nominella beloppet för vardera obligation)
Inlösenpris per Obligation
(som en procentsats av det nominella beloppet för vardera obligation)
2018-Obligationerna 0,15 100,710
2019-Obligationerna 0,50 101,625

För en komplett beskrivning av de förslagna ändringarna av villkoren, röstningsförfarandet och övrig information om fordringshavarmötena, vänligen se relevant kallelse som kan erhållas genom Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) försorg i dess egenskap av Tabulerings- och Betalningsagent.

Tabulerings- och Betalningsagenten (Eng. Tabulation and Paying Agent):

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Stjärntorget 4
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Tel: +46 (0)8 763 80 96
Email: sebtenderagent@seb.se
Attention: SEB Tender Agent

Samtyckesagenten (Eng. Solicitation Agent) är:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsgatan 8
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Tel: +46 (0)8 506 232 21

Solna, den 7 november 2017

Styrelsen

Meda Aktiebolag


Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Melissa Trombetta, Chef för Global Investor Relations, Mylan NV.
tel: +1 (917) 262-2958
Melissa.Trombetta@mylan.com


Denna information är sådan som Meda Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 12:00 (CET).


Meda Aktiebolag
är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas produkter säljs i över 150 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 60 länder. För mer information besök www.meda.se.


 

Taggar:

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar