Meda erhåller 45 miljoner EUR som engångsersättning

Meda har ingått avtal med det spanska företaget Almirall om ett kombinationsprojekt i Novolizer som Meda hade vissa rättigheter till. Projektet är i forskningsfas och Almirall har förvärvat rättigheterna för 45 miljoner EUR.

För mer information kontakta: Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR, tel: 0709-458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar