Meda förvärvar Recip

Meda har träffat avtal om förvärv av Recip AB, ett nordiskt läkemedelsföretag i stark tillväxt. Genom avtalet övertar Meda befintlig försäljning och organisation inom Recip och erhåller produkträttigheter och varumärken samt rätten till namnet ”Recip”. Produktionsbolaget Recipharm, ingår inte i köpet och fortsätter som kontraktstillverkare för Meda.

Förvärvet, som beräknas tillföra Meda en omsättning på ca 850 MSEK under 2008, stärker Meda i flera väsentliga avseenden:

• Nya produktmöjligheter ur Recips portfölj kan kommersialiseras utanför Norden.
• Väletablerade läkemedel med stabil lönsamhet förstärker Medas hemmabas.
• I Sverige blir Meda volymmässigt ett av de tre största läkemedelsföretagen på marknaden.
• Väsentliga synergieffekter kan uppnås.

Meda betalar, för samtliga aktier i Recip AB på skuldfri bas, 2 650 MSEK kontant samt 5,7 miljoner nyemitterade aktier i Meda AB, vilket motsvarar en förvärvsmultipel om ca 10 gånger beräknad EBITDA för 2008. Kontantdelen finansieras inom befintliga kreditfaciliteter. Recips eget kapital uppgick per den 31 augusti 2007 till ca 1,5 miljarder SEK. Förvärvet kräver godkännande av konkurrensmyndigheter.

Pro forma försäljningen för den verksamhet som Meda förvärvar uppgick under perioden januari – september 2007 till 514 MSEK. EBITDA marginalen var 37%. Av försäljningen utgör Sverige 70%, övriga Norden 20% och andra marknader 10%. Genom Medas välutbyggda marknadsorganisation i Europa och USA finns goda förutsättningar för tillväxt av Recips produkter på nya marknader. Under 2008 förväntas Recip generera fler än fem nya läkemedelsregistreringar.

Produktportföljen utgörs av väletablerade läkemedel som t ex Kåvepenin® (behandling av infektionssjukdomar), Heracillin® (behandling av infektionssjukdomar), Kalcipos® (behandling av benskörhet) och TrioBe® (förebyggande av B-vitamin brist). Vidare ingår Aminess® N, ett specialistpreparat vid njursvikt som kommer att lanseras i USA.

Recip har egen verksamhet i samtliga nordiska länder med totalt ca 50 anställda, varav huvuddelen inom marknadsföring och försäljning.

”Vi är mycket nöjda med att få Meda som en industriell köpare till Recip. Meda har en stark marknadsorganisation i både Europa och USA vilket medför att Recips produkter nu kan marknadsföras på bredare front. Det är positivt att våra duktiga medarbetare i Recip kan bidra till att bygga upp ett starkt svensk läkemedelsbolag. Vi ser framemot att bli aktieägare i Meda och ett fortsatt samarbete,” sade Lars Backsell, VD Recipharm, i samband med affären.

”Meda och Recip är omsättningsmässigt lika stora på den nordiska marknaden. Genom förvärvet stärker vi vår ställning på hemmamarknaden både organisatoriskt och produktmässigt. Det befintliga sortimentet och kommande produktutveckling innebär intressanta möjligheter. Ambitionen är att nå en omsättning överstigande 1 miljard SEK för Recips produkter redan 2009. Vi välkomnar Recip till Medakoncernen.”, sade Anders Lönner, VD Meda.

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar