Meda och Cross Pharma går samman

Meda och Cross Pharma går samman Meda AB och Cross Pharma AB har träffat en principöverenskommelse om samgående. Meda förvärvar samtliga aktier i Cross Pharma genom en riktad nyemission, som ger Cross Pharmas ägare 51 procent av aktierna i Meda. Nettoomsättningen 1998 för Meda uppgick till MSEK 554 och för Cross Pharma till MSEK 614. Medas rörelseresultat 1998 uppgick till MSEK 2 och Cross Pharmas till MSEK 53. - Samgåendet är industriellt värdefullt för båda bolagen, säger Per Carendi, Medas styrelseordförande. Affären stämmer väl överens med Medas nya strategi, där de viktigaste hörnstenarna är att öka volymen, öka marknadsföringstrycket samt komplettera agenturverksamheten med affärer där vi får bättre kontroll över produkternas livscykel samt ytterligare fokus på Medas marknadstäckning i Norden och Baltikum. Satsning på generika och parallellimport har också ingått i strategin och genom samgåendet med Cross Pharma blir Meda ledande på parallellimportsmarknaden i Sverige. Cross Pharma tillför hög omsättning och vinst samt starkt kassaflöde. På endast några år har Cross Pharma etablerat sig som den ledande parallellimportören av läkemedel i Sverige. Marknads-andelen inom segmentet parallellimporterade läkemedel är cirka 50 procent. Ledningen i Cross Pharma har haft planer på att bredda verksamheten med försäljning av inlicensierade läkemedel och agenturverksamhet och får nu tillgång till Medas marknadsföringsorganisation. Genom gjorda förändringar av inköpsrutiner kommer lönsamheten i Cross Pharma att ytterligare förbättras under året. Affären avses genomföras med verkan från den 1 juli 1999. Cross Pharma kommer före transaktionen att dela ut de fria medlen till Cross Pharmas nuvarande ägare. Förvärvet av Cross Pharma är villkorat av sedvanlig due diligence samt Medas bolagsstämmas godkännande. Förvärvet sker som en riktad nyemission om 2 515 963 aktier till Cross Pharmas ägare, som efter genomförd emission kommer att kontrollera 51 procent av kapitalet och rösterna i Meda. Medas nuvarande huvudägare, Stena Sessan Rederi AB och Sjätte AP-fonden, har förklarat sig positiva till affären. I syfte att ta ställning till emissionen kommer en extra bolagsstämma i Meda att hållas preliminärt den 30 juni 1999. För ytterligare information kontakta Per Carendi Styrelseordförande Telefon 036-10 07 00 eller 0708-11 21 11 Annette Johansson Informationschef Telefon 031-701 29 04 eller 070-445 03 00 Meda utvecklar lönsamma affärsrelationer i Norden och Baltikum i samarbete med internationellt verksamma producenter inom läkemedel, nutrition och medicinteknik. Med stor branschkännedom och kompetens inom marknadsföring och försäljning tillför vi hälso- och sjukvården nyttigheter samtidigt som vi främjar vår och våra partners utveckling och tillväxt. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar