Meda och Valeant avslutar joint-ventures

Meda har nått en överenskommelse med Valeant att avsluta bolagens joint-ventures i Kanada, Mexiko och Australien under andra kvartalet 2014. Meda har etablerat egna dotterbolag i samtliga tre länder.

Rättigheterna till produkterna Flupirtine, Onsolis och Sublinox återgår till Meda medan Valeant kommer att fortsätta driva verksamheten i Kanada inklusive produkterna Palafer, Contac, och Manerix. Sublinox kommer att utlicensieras till Valeant i Kanada.

I samband med överenskommelsen kommer Meda att få utökade försäljningsrättigheter till de inlicensierade produkterna Acnatac och Zyclara. Meda kommer därmed att kunna sälja produkterna i bland annat Australien och Sydafrika.

Meda kommer att upphöra att betala royalty på försäljningen av Acnatac och Zyclara till Valeant som en del av den totala överenskommelsen.

"Överenskommelsen ligger in linje med vår strategi att fokusera på terapiområdet dermatologi, förutom Astma/allergi, samt att stärka vår position på tillväxtmarknaderna”, säger Jörg-Thomas Dierks, VD Meda AB.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Paula Treutiger, Investor Relations  tel: 0733-666 599
paula.treutiger@meda.se

Meda AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2014 kl. 09:00.

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas produkter säljs i drygt 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 55 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Stock Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.