Medas årsredovisning har publicerats

Meda har i dag publicerat sin årsredovisning för 2013 på www.meda.se. Den tryckta versionen kommer att distribueras senare i april.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Paula Treutiger, Investor Relations                                              tel: 0733-666 599                                                                                                                                paula.treutiger@meda.se

Meda AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2014 kl. 15:30.

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas produkter säljs i drygt 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 55 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Stock Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera