Pressmeddelande: Varannan barnfamilj har haft huvudlössNy undersökning om utbredningen av löss: Varannan svensk barnfamilj har haft huvudlöss

Varannan barnfamilj har någon gång drabbats av huvudlöss.
Två av tre småbarnsföräldrar känner någon annan som drabbats.
Det framgår av en ny undersökning om utbredningen av huvudlöss i Sverige.

Varje år drabbas tusentals svenskar av huvudlöss. Allra störst spridning har lössen i början av terminerna i skolor och förskolor då skol- och dagisbarn sprider lössen till varandra och därefter till övriga familjemedlemmar.

– Undersökningen visar att lusplågan tillhör barnfamiljernas vardag. Under höstterminen ser förekomsten ut att ha varit minst lika stor som vanligt och vi förväntar oss en ny invasion nu i början av vårterminen, säger Holger von Fircks, medicinsk chef, Norden på Meda.

Under november månad 2010 genomfördes på Medas uppdrag en enkätundersökning med syfte att få en bild av huvudlössens utbredning i landet. Resultatet visar att varannan svensk barnfamilj, eller 49 procent, någon gång drabbats av huvudlöss, varav 12 procent under den senaste tolvmånadersperioden.

Av de som drabbats har 62 procent haft huvudlöss en gång, 21 procent två gånger och 8 procent tre gånger.

Av de tillfrågade småbarnsföräldrarna uppger 27 procent, eller mer än var fjärde förälder, att de själva någon gång drabbats av huvudlöss, varav 7 procent under den senaste tolvmånadersperioden.

Två av tre föräldrar, 66 procent, uppger att de känner någon som haft huvudlöss, varav 22 procent under den senaste tolvmånadersperioden.

Undersökningen bygger på 500 intervjuer med respondenter med barn mellan 2 och 12 år och genomfördes 10–22 november 2010. Undersökningen är utförd av K2 Analys och Norstats webbpanel, med slumpmässigt rekryterade respondenter.

Meda saluför nu marknadens första förebyggande medel mot löss, Linicin Prevent Spray, som säljs på apotek över hela landet. I produktserien Linicin ingår också två preparat som behandlar huvudlöss, Linicin 15 min Solution och Linicin 10 min Schampoo. Mer information: www.linicin.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Holger von Fircks, medicinsk chef, Norden, Meda. Telefon: 0767–67 48 54. E-post: hvf@meda.se.Meda är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag med fokus på marknadsföring och läkemedels- utveckling i sen klinisk fas. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknads- organisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap.

Taggar:

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar