Uppdatering avseende licensavtalet mellan Meda och Valeant

Under 2011 licensierade Meda sina dermatologiska produkter Elidel och Xerese för Nordamerika till Valeant. Elidel är ett patenterat receptförskrivet läkemedel för behandling av atopiskt eksem. Meda beslutade om licensieringen för att säljkåren skulle fokusera på Astma/allergi-området i USA. Meda är berättigad till royalties baserade på nettoförsäljning av dessa produkter samt Zovirax. För 2015 uppgår royaltyn till 40 MUSD, vilket motsvarar mindre än 2% av Medas förväntade försäljning. För 2016 och framåt resulterar avtalet i lägre royalties för Meda, för nästa år förväntas royaltyn halveras jämfört med i år. Därmed kommer avtalet att vara av mindre betydelse för Meda och väntas generera mindre än 1% av den totala omsättningen för Meda.

Eftersom Elidel och Xerese är utlicensierade avseende alla kommersiella rättigheter har Meda ingen insyn i Valeants distributionskanaler och hur de utlicensierade produkterna distribueras. Enligt uppgift från Valeant har Philidor stått för mindre än 20% av försäljningen av de licensierade produkterna.

Meda beslutade år 2014 att avsluta joint venture företagen med Valeant i Kanada, Mexiko och Australien.

Anders Lönner, som sitter i Valeants styrelse, lämnade Meda i oktober 2013 och har sedan dess ingen roll i Meda.

Den förväntade lägre royaltyintäkten från Valeant under 2016 kommer inte att ha någon inverkan på Medas potentiella aktiviteter inom förvärvsområdet.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Paula Treutiger, VP Corporate Communications & Sustainability               tel: 0733-666 599                                                                                                                                         paula.treutiger@meda.se

Meda AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2015 kl. 07:00.

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas produkter säljs i över 150 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 60 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.