Anders Edvell ny vd i Unimedic

Styrelsen i MedCaps dotterbolag Unimedic AB har utsett AndersEdvell, för närvarande affärsområdeschef Sobi Partner Products, till ny vd i Unimedic. Han efterträder Christer Ahlberg under våren 2016.

”Under de senaste fem åren har Unimedicutvecklats från lokal kontraktstillverkare till ett Nordiskt specialtypharma bolag. Unimedic går nu in i en delvis ny fas med fokus på egna och inlicensierade produkter. I dialog med nuvarande vd Christer Ahlberg har styrelsen velat rusta bolaget med bästa förutsättningarna. Genom rekryteringen av Anders Edvell får Unimedic tillgång till ett internationellt nätverk, erfarenhet av att driva upp liknande verksamhet i såväl Norden som Europa och Mellanöstern med tydligt fokus på genomförande och lönsamhet. Jag vill också passa på att tackaChristerAhlberg för hans goda insatser som VD för Unimedic och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Christer Ahlberg kommer att fortsätta att arbeta för Unimedic som konsult med affärsutveckling”, säger Karl Tobieson, ordförandei Unimedic.

”Unimedic är inne i en spännande utvecklingsfas och jag se fram emot att få fortsätta utveckla och stärka företaget” säger Anders Edvell, tillträdande vd och koncernchef Unimedic.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är en marknadsnoterad investeringsorganisation med fokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer.

MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera