Extra Bolagsstämma MedCap den 6 november 2017

MedCaps extra bolagsstämma hölls den 6 november i bolagets lokaler i Solna.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till beslut om att köpa Lupemia AB:s aktier i Inpac Aircontainer Holding AB motsvarande 28,9% av aktierna till en köpeskilling om 6,5 MSEK.

Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november kl. 10.40 CET.  

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar