Läkemedelsverket godkänner Morfin Unimedic som ett registrerat läkemedel i Sverige

Läkemedelsverket har meddelat att man godkänt Morfin Unimedic 1 mg/ml injektionsvätska som ett registrerat läkemedel i Sverige. Beslutet har redan trätt i kraft.

”Tillgång till Morfin i denna pediatriska formulering som ett registrerat läkemedel är viktigt och ökar tillgängligheten för klinikerna.” säker Karl Tobieson, VD MedCap AB (publ).

Morfin 1 mg/ml har sedan många år tillverkats och tillhandahålls som ett extempore läkemedel av Unimedic i Matfors. Detta är en unik styrka anpassad för pediatrisk behandling.

Morfin 1 mg / ml är det femte läkemedlet som Unimedic har konverterat från extempore till registrerat läkemedel. Sedan tidigare har Fenylefrin, Prednisolon klysma, Oxibutynin och Efedrin konverterats från extempore till registrerat läkemedel.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2018 kl 08.30 CET. 

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar