MedCap förvärvar aktier i dotterbolaget Abilia från minoritetsägare

MedCap träffade den 7 september 2017 avtal med en av minoritetsaktieägarna i Abilia om att förvärva 6,2% av totala antalet aktier i bolaget mot en köpeskilling om 9,8 MSEK.

”Abilia har under de senaste åren förstärkt sin position på marknaden och kontinuerligt förbättrat marginaler och resultat. Vi ser potential att fortsätta vidareutveckla Abilia och ser därför mycket positivt på att öka vår ägarandel i den fas bolaget befinner sig i.”, säger Karl Tobieson   

Efter transaktionen uppgår MedCaps ägarandel i Abilia till 95,1%. 

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar