MedCaps årsredovisning 2009/2010 offentlig

MedCaps årsredovisning för 2009/2010 finns nu tillgänglig på www.medcap.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post i mitten av augusti till de aktieägare som efterfrågar den.

MedCaps årsstämma kommer att hållas den 27 augusti 2010, kl 13.00 i MedCaps lokaler på Bragevägen 6, Stockholm. Kallelse till årsstämman kommer ske senast fyra veckor innan stämman. 

Rapporttillfällen 2010/2011

Delårsrapport 1 2010/2011, den 27 augusti 2010

Delårsrapport 2 2010/2011, den 30 november 2010

Delårsrapport 3 2010/2011, den 1 mars 2011

Bokslutskommuniké 2010/2011, den 14 juni 2011

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar