MedCaps årsredovisning 2012/2013 offentlig

MedCaps årsredovisning för 2012/2013 finns nu tillgänglig på www.medcap.se i pdf-format (http://www.medcap.se/Default.aspx?page=25). Årsredovisningen distribueras per post i mitten av augusti till de aktieägare som efterfrågar den.

MedCaps årsstämma kommer att hållas den 30 augusti 2013, kl 9.00 i MedCaps lokaler på Sköldungagatan 4, Stockholm. Kallelse till årsstämman kommer ske senast fyra veckor innan stämman.

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Taggar:

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar