Penser Access: MedCap - Ny segmentsredovisning ökar transparensen

Som redan kommunicerats flaggade Medcap upp för lönsamhetsproblem inom Pharma Trading under kvartalet och guidade att EBITDA för koncernen kommer landa mellan SEKm 5-7. Utfallet blev SEKm 6,2 (18,3). Omsättningen steg 11% i årstakt och uppgick till SEKm 222. Efter rapporten, som kom in enligt förväntan gör vi inga förändringar i våra prognoser. På våra estimat värderas aktien till EV/EBITDA 8,2x samt P/E 15,7x för 2016/17E. Vi ser fortsatt hög potential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/ny-segmentsredovisning-okar-transparensen/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera