Rekrytering av VD till Dunmedic AB och arbetande styrelseordförande till Unimedic AB

Styrelsen i MedCap AB (publ)s dotterbolag Dunmedic AB har rekryterat Christer Ahlberg som ny VD. Christer kommer även inneha rollen som arbetande styrelseordförande i Unimedic AB. Christer Ahlberg kommer närmast från rollen som Nordenchef för Eisai (Japanskt läkemedelsbolag verksamt inom Centrala nervsystemet och Onkologi) där han under senaste åren etablerat och byggt upp verksamheten från ingen omsättning 2005 till cirka 70 MSEK för verksamhetsåret 2009. Christer har också fleråriga chefserfarenheter inom försäljning och marknadsföring från AstraZeneca, Meda och Wyeth. Christer tillträder rollerna den 1 september 2010.

”Det är med stor glädje jag kan presentera Christer Ahlberg som ny VD i Dunmedic och som arbetande styrelseordförande i Unimedic. Christer har bevisad erfarenhet av att driva upp läkemedelsbolag och har en betydande erfarenhet av pharma industrin. Vidare har Christer ett stort kommersiellt driv vilket borgar för att vi fortsatt skall kunna ha ett bra tempo i vidare utvecklingen av Unimedic.” säger Karl Tobieson, VD MedCap.

”Det skall bli riktigt spännande att få verka i Dunmedic och i Unimedic då båda bolagen har en stor potential och är väl förberedda, inte minst med erfaren och kunnig personal. Min egen erfarenhet från kommersialisering, och min starka fokus på försäljning och affärsutveckling, hoppas jag ska kunna bidra till bolagens fortsatta tillväxt  och framgångar” säger Christer Ahlberg, tillträdande VD Dunmedic AB och arbetande styrelseordförande i Unimedic AB.

 

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar