TLV beslutar att Oxibutynin ingår i läkemedelsförmånerna

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har idag meddelat att man bedömer att förutsättningarna för subvention av läkemedlet Oxibutynin är uppfyllda. Oxibutynin kan därför subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna i Sverige. Beslutet gäller från och med 14 juni.

”Det känns väldigt bra att vi nu fått klart med subventionen av Oxibutynin för dessa barn. I och med detta underlättas tillgången dramatiskt för denna grupp, med en betydande patientnytta som följd ” säger Karl Tobieson, VD MedCap AB (publ).

Oxibutynin, marknadsförs i Norden av MedCaps helägda dotterbolag Unimedic. Detta är en unik beredningsform för intravesikal användning i Europa. Användningen av Oxybutynin är idag en standardbehandling till framförallt barn med neurogena skador (ryggmärgsskador) med frekventa urinträngningar och trängningsinkontinens. Oxybutynin Unimedic 0,5mg/ml intravesikal lösning är ett antimuskarint antikolinergikum och ges via kateter normalt 2-3 gånger per dag.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl 17.15 CEST.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar