Unimedic tecknar avtal med Pharmadone AB om kontraktstillverkning

 

MedCap AB (publ)s dotterbolag Unimedic har tecknat kontraktstillverkningsavtal med Pharmadone AB, ett svenskt läkemedelsbolag specialiserade och ledande inom beroendemedicin.

Avtalet innebär att Unimedic övertar all produktion avPharmadones produkter, som är ledande i Sverige inom beroendemedicin. Produktionen förväntas starta under andrakvartalet 2012. Unimedic kommer också att varadelaktig i produktutvecklingför att öka patientnyttan samt att möta framtidens konkurrens. Initialt kommer Unimedic också att utföra alla analyser i anslutning tillövertagandet av produktionen.

”Det är med stor entusiasm som vi inleder samarbetet med Pharmadone. Speciellt glädjande är att vi tillsammans också ska utveckla produkten, där vi hoppas kunna tillföra mycket med vår erfarenhet inom detta segment.” säger Kenth-Olov Norman, VD Unimedic AB.

”Vi ser mycket positivt på detta samarbete och vi uppskattar Unimedics flexibilitet och kompetens inom flytande läkemedel.” säger Pharmadones VD Istvan Csiky

Avtalet väntas ha positiv effekt på Unimedics omsättning och resultat verksamhetsåret 2012/2013.När produktionen är helt överflyttad till Unimedic förväntas avtalet ge cirka 5 MSEK per år i ökad omsättning. Detta förväntas ske under andra hälften av 2012.

”Utöver att vi erbjuder hög kvalitet, erfarenhet och flexibilitet, visar detta avtal att vi är konkurrenskraftiga på produktutveckling och kontraktstillverkning av flytande läkemedel.” säger Unimedics arbetande Styrelseordförande Christer Ahlberg.

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Taggar:

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera