Förslag till ny styrelse

I pressmeddelande av den 26 oktober 2016, kallade MedClair International AB (publ) (”MedClair” eller ”Bolaget”) till extra bolagsstämma i syfte att läka bristen avseende ofullständig styrelse och revisor. Förslag till ny styrelse är nyval av Anders Lagerberg (styrelseledamot), nyval av Lars-Göran Larsson (styrelseledamot) och omval av Håkan Gustâv (styrelseordförande). Till revisor föreslås stämman välja Johan Kaijser, revisionsbyrån Mazars.

Anders Lagerberg är sedan den 4 november 2014 verkställande direktör i Bolaget och Lars-Göran Larsson har under perioden den 4 november 2014 – 29 juni 2016 varit styrelseledamot i Bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lagerberg, VD
MedClair International AB (publ)
Telefon: 070 688 65 36
E-post: anders.lagerberg@usenergy.se

Om oss

Swede Resources är ett svenskt gas- och oljebolag med verksamhet inom prospektering och produktion. Bolaget skall verka i politiskt stabila områden med utbyggd infrastruktur och avsättning för utvunna produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar