Marknadsmeddelande 245/16 - Handelsstopp i MedClair International AB (Korrigerad version)

Markandsmeddelandet har kompletterats med information om obligationen. 

För ytterligare information se pressmeddelande från bolaget idag,19 oktober, 2016

Information om aktien:

Kortnamn: MCLAIR B
ISIN-kod:   SE0008991335
Orderbok-ID: 32568
Organisations nr: 556611-6934

Information om obligationen:

Kortnamn: USE OBL 1
ISIN-kod: SE0005035193
Orderbok-ID: 93462
Organisations nr: 556611-6934

Stockholm den 19 oktober, 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

Swede Resources är ett svenskt gas- och oljebolag med verksamhet inom prospektering och produktion. Bolaget skall verka i politiskt stabila områden med utbyggd infrastruktur och avsättning för utvunna produkter.