Basforskning klar för Carisolv

Basforskning klar för Carisolv Fortsatt produktutveckling nu i fokus för Medi Team "De samlade resultaten från basforskningen styrker påståendet att Carisolv@ är en säker och effektiv metod för att avlägsna dentinkaries." Den slutsatsen kunde Medi Teams vetenskapliga råd dra vid det senaste forsknings- och utvecklingsmötet. Rådet rekommenderade på ett tidigt stadium företaget ett brett upplagt forskningsprogram för att fastställa Carisolv som en säker och effektiv metod. Den vetenskapliga referenslistan omfattar idag 26 vetenskapliga publikationer. Rådet fastslog också vid senaste mötet att forskningen nu bör fokuseras på att studera möjligheter till produktförbättringar såsom effektivare gel och instrument. Dessutom bör arbetet med att identifiera och dokumentera användningsområden utöver de tre främsta och mest väldokumenterade behandlingarna; rotkaries, djupa angrepp och behandling av barn, fortsätta. Det vetenskapliga rådet identifierade initialt ett antal områden som viktiga att bearbeta för att fastställa metoden som säker och effektiv. På samtliga områden finns nu minst två vetenskapliga rapporter med positiva resultat. Områdena som identifierades och nu har studerats är: Effektiv kariesborttagning, in vitro och kliniska studier Avsaknad av biverkningar: påverkan på slemhinna, in vitro och kliniska studier påverkan på pulpan, djurstudier och kliniska studier fyllningarnas hållfasthet som ej får påverkas negativt, in vitro studier på bindningsförhållandet och kliniska uppföljningar för att säkerställa att fyllningarnas livslängd ej förkortas Kliniska prövningar och uppföljningsstudier för att demonstrera att Carisolv är en säker och effektiv metod i alla tandläkares händer och på flertalet av patienterna. Medlemmarna i Medi Teams vetenskapliga råd är: Douglas Bratthall, professor i cariologi vid Malmös Universitet och konsult åt WHOs orala hälsoprogram, Per-Olof Glantz, professor i protetik, specialiserad på dentala material för fyllningar, kronor och broar, tidigare ordförande i IADR, den odontologiska forskningens största sammanslutning, samt Jan Lindhe, professor i parodontologi vid Göteborgs Universitet och en av huvudpersonerna bakom den förändring som har skett i världen när det gäller behandling av tandlossning. I arbetet deltar också de två tandläkarna som har utvecklat Carisolv ; Dan Ericson, tf professor i cariologi vid Malmös Universitet och Rolf Bornstein, universitetsadjunkt vid Karolinska Institutets Tandläkarhögskola i Huddinge. Det vetenskapliga rådets slutsats är en milstolpe i Medi Teams utveckling, säger Irene Herrmann, klinisk forskningschef på Medi Team. Den vetenskapliga dokumentationen och avsaknad av allvarliga biverkningar från samtliga användare gör att vi vågar påstå att Carisolv är en säker och effektiv metod som uppfyller våra krav och förväntningar på produkten. Nu kan forsknings- och utvecklingsresurserna koncentreras på produktutveckling och dokumentation av fler användningsområden. Vår målsättningen är att ständigt förbättra Carisolv och om nya frågor dyker upp så skall de besvaras med hjälp av vetenskapliga studier, avslutar Irene Herrmann. Den vetenskapliga referenslistan kan hämtas från Medi Teams hemsidan: www.mediteam.se. För ytterligare information kontakta: Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 031-336 91 21, mobiltel. 0709-72 62 86. Irene Herrmann, Klinisk forskningschef. Tel. 031-336 91 05, mobiltel. 0708-93 66 13. www.mediteam.se Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ). Göteborgsvägen 74. 433 63 Sävedalen. Tel: 031-336 91 00. Fax: 031-336 91 91. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00200/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar