Carisolv i ny skepnad - produktutveckling stärker Medi Team

Carisolv i ny skepnad - produktutveckling stärker Medi Team Under oktober månad såldes nästan lika många startpaket med Carisolv till svenska tandläkare som under perioden januari-september. Mognare marknad och Carisolv i ny skepnad ligger bakom den ökade försäljningen. Produktnyheterna presenterades vid den odontologiska riksstämman 7-9 oktober. *Den nya versionen av Carisolv gör metoden betydligt enklare att använda, vilket i sig minskar de barriärer som vi vet alltid finns när det gäller att införa nya behandlingar och arbetssätt i tandvården, säger Claes Holmberg, VD för Medi Team. Karies hos barn är en av huvudindikationerna för Carisolv . Övervägande delen barn behandlas av folktandvården. Fram till slutet av september hade ca 40% av landets 622 folktandvårdskliniker provat Carisolv och 80% av dessa har valt att fortsätta att arbeta med metoden. Det innebär att 220 kliniker inom folktandvården erbjuder sina patienter behandling med Carisolv . Nära till hands Vidareutvecklingen av Carisolv har skett i nära samarbete med svenska tandläkare, vilkas synpunkter på produkten har lett till den nya versionen som både underlättar arbetet med metoden och gör den billigare. Tidigare förvarades den kariesuppmjukande gelen i kylskåp och blandades manuellt strax före användning. En bruten förpackning kunde inte sparas vilket ledde till att oanvänd gel måste slängas. Nu förvaras Carisolv i en dubbelspruta som tillåter tandläkaren att enbart förbruka den gel som behövs vid respektive behandling. Gelen kommer färdigblandad ur sprutan som kan ligga framme bland övriga instrument under dagtid. Även skrapinstrumenten har utvecklats vilket bidragit till att kostnaden för ett startpaket har kunnat sänkas. Patienter vill slippa borr Även privatpraktiserande tandläkare visar ökat intresse för Carisolv . Möjligheten att minska användningen av borren och därmed slippa ta bort frisk tandsubstans ligger i linje med tandvårdens allmänna utveckling mot metoder som sätter patienten i centrum. Flertalet patienter som är medvetna om alternativet väljer att behandlas med Carisolv för att minska användningen av borr och bedövning. En pågående patientundersökning, utförd av privatpraktiserande tandläkare Gunilla Blixt- Johansen, visar att 90% av patienterna är rädda eller oroliga inför en kariesbehandling. Hittills har 98% av patienterna i undersökningen uppgivit att behandlingen med Carisolv överträffade deras förväntningar. 95% av dem som behandlats med Carisolv har sagt sig "inte vara särskilt rädda", eller "inte rädda alls", inför nästa kariesbehandling. *Även om undersökningen inte är en vetenskaplig studie visar den tydligt att det bland patienterna finns ett stort behov av nya metoder för behandling av karies, påpekar Claes Holmberg och tillägger att Medi Team planerar att genomföra liknande studier på samtliga viktiga marknader. Efter det positiva mottagandet hos de svenska tandläkarna ser Medi Team med tillförsikt fram emot att lansera Carisolv i ny skepnad på sina övriga marknader; Norden, Tyskland, Italien, Storbritannien, Holland, Grekland, Spanien, Portugal, Sydafrika och Brasilien. Det sker med början i januari nästa år. Medi Team är ett svenskt forskningsinriktat dentalföretag som utvecklar och marknadsför Carisolv - en vävnadsbevarande metod för att ta bort karies med ett minimum av trauma och smärta för patienten. För ytterligare information kontakta: Claes Holmberg, VD. Tel. 031-336 91 01. Mobiltel. 0708-25 45 47. Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 031-336 91 21. Mobiltel. 0709-72 62 86. www.mediteam.se Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ). Göteborgsvägen 74. 433 63 Sävedalen. Tel: 031-336 91 00. Fax: 031-336 91 91. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00230/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar