Carisolv stor produktnyhet vid en av världens främsta dentalkongresser i Brasilien

Carisolv stor produktnyhet vid en av världens främsta dentalkongresser i Brasilien Carisolv har för första gången presenterats för den breda allmäntandläkargruppen på den viktiga brasilianska marknaden. Detta gjordes under en av världens största dentalkongressen i São Paulo med närmare 40 000 besökare och Carisolv blev den mest uppmärksammade nyheten. Metoden introduceras successivt under våren i ett flertal brasilianska städer. Lansering i full skala sker under hösten år 2000 när lokal produktion startat. I samband med kongressen uppmärksammades Carisolv av ledande TV-kanaler, dags- och affärstidningar med balanserade reportage och artiklar om den nya behandlingsmetoden för karies. Brasilianska tandläkare och allmänhet har fått en betydligt mer nyanserad bild av möjligheterna med den nya metoden än vad som föregicks lanseringen av Carisolv i Sverige och Tyskland. "Carisolv var utan tvekan kongressens stora produktnyhet", säger Dr Carlos Alberto Dotto, vice ordförande i São Paulos tandläkarförening samt internationell koordinator för São Paulos dentalmässa. "Carisolv fick en fantastisk mediaexponering, vilket även bidrog till att själva dentalkongressen blev mer uppmärksammad än den annars skulle ha blivit." Docent Dan Ericson från tandvårdshögskolan i Malmö, en av forskarna bakom Carisolv, var en av huvudtalarna vid kongressen i São Paulo. En stor andel av kongressens tandläkare besökte Medi Teams monter för att bland annat få se praktiska demonstrationer av behandling med Carisolv via storbildsskärm. Brasilien har cirka 110 000 aktiva tandläkare och är den fjärde största dentalmarknaden i världen. Med denna potential kommer Brasilien att bli en av Medi Teams viktigaste marknader. Den stora potentialen, och de höga importavgifterna som för närvarande fördyrar produkten, är anledningen till att Medi Team förbereder produktion i Brasilien. Med lokal produktion kan priset till tandläkare bli i nivå med de europeiska. Kontakter är etablerade med samarbetspartners och Medi Team räknar med att en full lansering av Carisolv i Brasilien ska kunna ske under hösten år 2000. Medi Teams förankring av Carisolv hos ledande brasilianska tandläkare inleddes under förra året. Resultaten av studier utförda vid ett flertal av de viktigaste brasilianska universiteten rapporterades vid en konferens i São Paulo i november 1999. Produktregistreringen av Carisolv godkändes av de brasilianska hälsovårdsmyndigheterna under 1999. En förlansering genom kursverksamhet riktad till allmäntandläkare i olika delar av Brasilien har nu startats. Carisolv kommer att distribueras i Brasilien av Nordic Biotech, med vilket Medi Team tecknat ett treårigt avtal. Nordic Biotech är ett medelstort, snabbväxande dentalföretag med stark förankring hos opinionsbildare och universitet i Brasilien. Företaget har framgångsrikt introducerat ett flertal nya odontologiska teknologier, bland annat det svenska tandimplantatet Brånemark System. För ytterligare information kontakta: Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 031-336 91 21, mobiltel. 0709-72 62 86. Claes Holmberg, VD. Tel. 031-336 91 01, mobiltel. 0708-25 45 47. Dr Carlos Alberto Dotto, Internationell koordinator för São Paulos dentalmässa. Tel. +55 11 820 87 65. Medi Team är ett svenskt forskningsinriktat dentalföretag som utvecklar och marknadsför Carisolv - en vävnadsbevarande metod för att ta bort karies med ett minimum av trauma och smärta för patienten. www.mediteam.se Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ). Göteborgsv. 74. 433 63 Sävedalen. Tel 031-336 91 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar