Extra bolagsstämma i Medi Team

Extra bolagsstämma i Medi Team Medi Team kallar till extra bolagsstämma den 8 december 1999. Vid bolagsstämman skall behandlas förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och en höjning av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i anledning av bemyndigandet. Vidare skall behandlas styrelsens förslag till en riktad emission till Biolin Medical AB av 100.000 aktier till kursen 50 kronor. Biolin Medical AB ingår tillsammans med Skandia, Banco Fonder och Länsförsäkringar Wasa i det konsortium som tecknade en riktad nyemission i Medi Team tidigare under hösten. - Som vi meddelade i halvårsrapporten avser vi att genomföra en större nyemission för att finansiera ett långsiktigt offensivt marknadsföringsprogram för att därigenom uppnå en snabb global marknadsexpansion. Den mindre gynnsamma utvecklingen på börsen under hösten för medicintekniska bolag har emellertid gjort att vi i samråd med våra rådgivare valt att avvakta med nyemissionen. Den nyemission om 25 MSEK som vi genomförde under hösten till ett antal institutioner har förstärkt vår likviditet och därmed gett oss tidsutrymme för att fortsätta vårt arbete och även planera för den större nyemissionen. Vår avsikt är nu att en nyemission med företrädesrätt till befintliga aktieägare skall genomföras under första halvåret år 2000. Som ett led i förberedelserna begär styrelsen nu ett bemyndigande av bolagsstämman att besluta om nyemission. Därigenom kan tidplanen för nyemissionens genomförande komprimeras, vilket underlättar anpassningen av emissionsvillkoren till marknadsförhållandena, säger Claes Holmberg, VD. Medi Team offentliggör sin niomånadersrapport tisdagen den 2 november 1999. Claes Holmberg kommer tillsammans med representanter för ledningsgruppen presentera bolaget och kommentera niomånadersrapporten vid Finanstidningens analytikerträff onsdag den 3 november kl 12.00. Presentationen sänds även på internet www.fti.se samma dag från kl. 18.00. För ytterligare information kontakta: Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 031-336 91 21, mobiltel. 0709-72 62 86. Claes Holmberg, VD. Tel. 031-336 91 01, mobiltel. 0708-25 45 47. Roy Jonebrant, Ekonomichef. Tel. 031-336 91 18, mobiltel. 0708-48 12 36. Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ). Göteborgsvägen 74. 433 63 Sävedalen. Tel: 031-336 91 00. Fax: 031-336 91 91. www.mediteam.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00380/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar