Internationell patientuppföljning bekräftar behovet av Carisolv

Internationell patientuppföljning bekräftar behovet av Carisolv En internationell patientuppföljning, motsvarande en fas IV studie inom läkemedelsindustrin, bekräftar Medi Teams tidigare kliniska studier. Studien som omfattar drygt 3 000 behandlingar utförda av tidiga användare av Carisolv i Sverige, Norge, Tyskland, Italien och Australien, visar att metoden är säker och effektiv. Inga biverkningar har rapporterats. På frågan om vilken kariesborttagningsmetod de föredrar, väljer en dominerande majoritet av patienterna Carisolv . - Det är viktigt att vanliga tandläkare som behandlar sin patienter med Carisolv får lika bra resultat som de tandläkare som deltar i våra forskningsprogram, säger Irene Herrmann, chef klinisk forskning. Patientuppföljningen bekräftar att så är fallet. Studien bygger på behandlingar utförda av mer än 300 tandläkare. 73% av patienterna avstod från bedövning och av dessa uppger 80% att behandlingssmärtan var försumbar eller obefintlig. De drygt 3000 behandlingarna i den internationella studien kunde avslutas med en fyllning inom avsatt tid i lika hög grad som i de kliniska studierna. De kliniska studierna jämförde också behandlingsresultat från patienter som fått Carisolv , med resultat från patienter som slumpmässigt utvalts att behandlas med borr: Inga signifikanta skillnader mellan behandlingsmetoderna kunde påvisas gällande effekt och säkerhet. - Om patienter med erfarenhet av båda behandlingsmetoderna får välja, så vill de ha Carisolv och majoriteten föredrar att behandlas utan bedövning, säger Irene Herrmann. - Många av de svenska tandläkarna, framförallt de som är verksamma inom folktandvården och där behandlar många barn och kariesintensiva patienter, är redan medvetna om detta. Idag erbjuds Carisolv hos ca 35% av landets folktandvårdskliniker. Den internationella patientuppföljningen omfattar alla typer av patienter. Användandet av produkten med hjälp av bruksanvisning och annat informationsmaterial blir del av testet, eftersom inte samtliga tandläkare väljer att genomgå utbildning innan de börjar arbeta med metoden eller deltar i patientuppföljningen. För ytterligare information kontakta: Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 031-336 91 21, mobiltel. 0709-72 62 86. Irene Herrmann, Chef klinisk forskning och regulatoriska ärenden. Tel. 031-336 91 05, mobiltel. 0708-93 66 13 Claes Holmberg, VD. Tel. 031-336 91 01, mobiltel. 0708-25 45 47. Medi Team är ett svenskt forskningsinriktat dentalföretag som utvecklar och marknadsför Carisolv - en vävnadsbevarande metod för att ta bort karies med ett minimum av trauma och smärta för patienten. www.mediteam.se Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ). Göteborgsvägen 74. 433 63 Sävedalen. Tel: 031-336 91 00. Fax: 031-336 91 91. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar