Medi Team genomför nyemission om 132 MSEK

Medi Team genomför nyemission om 132 MSEK Styrelsen i Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ) beslutade i dag, med stöd av bemyndigande av extra bolagsstämma den 8 december 1999, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Teckningskursen i nyemissionen är 40 SEK per aktie. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för bolagets aktieägare. En gammal aktie berättigar till teckning av en ny aktie. Nyemissionen omfattar högst 3.300.000 aktier och tillför vid full teckning bolaget 132 MSEK före emissionskostnader. Cheuvreux Nordic och Handelsbanken Markets är rådgivare vid genomförande av nyemissionen. Nyemissionen skall, vilket utvecklats i bokslutskommunikén 1999, finansiera ett offensivt marknadsföringsprogram med följande huvudpunkter: * Internationell lansering av Carisolv i ny skepnad. * Lansering av Carisolv på ytterligare marknader i Europa samt i Brasilien, Australien, Japan, Nordamerika och Sydafrika. * Etablering av en egen marknads- och produktsupportfunktion för marknaderna i Norden och Tyskland och därefter på andra prioriterade marknader. * Fortsatt penetration av de europeiska universiteten i syfte att införa Carisolv i tandläkarutbildningen. * Utveckling av internetbaserat marknadsstöd. * Ökad närvaro vid nationella och internationella kongresser och mässor. * Förbereda lansering av Carisolv på de viktigaste marknaderna i Sydostasien, Östeuropa, Mellanöstern och övriga Sydamerika. * Förstärka marknadsorganisationen. Viktiga datum i nyemissionen 14 februari Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt. 17 februari Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen. 23 februari - 10 mars Handel med teckningsrätter. 23 februari - 15 mars Teckningstid. Emissionsprospektet beräknas komma att skickas till aktieägarna runt den 22 februari. eller, beroende på det antal aktier som kan tillkomma genom konvertering av utestående konvertibla skuldebrev, högst 3.475.438 aktier. För ytterligare information kontakta: Claes Holmberg, VD. Mobiltel. 0708-25 45 47, tel. 031-336 91 01. Roy Jonebrant, Administrativ chef. Mobiltel. 0708-48 12 36, tel. 031-336 91 18. Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 031-336 91 21, mobiltel. 0709- 72 62 86. www.mediteam.se Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ). Göteborgsvägen 74. 433 63 Sävedalen. Tel: 031-336 91 00. Fax: 031-336 91 91. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00370/bit0002.pdf

Dokument & länkar