Medi Team och Stick Tech inleder samarbete

Medi Team och Stick Tech inleder samarbete Dentalföretagen Medi Team i Göteborg och Stick Tech Ltd i Åbo, Finland, har idag undertecknat avtal om samarbete som förväntas ge samordningsfördelar inom områdena utbildning för tandläkare, marknadsföring och produktutveckling. Medi Team och Stick Tech är två nordiska utvecklingsföretag som arbetar med unika produkter som syftar till att förbättra tandvården. Medi Team utvecklar och marknadsför Carisolv@, en vävnadsbevarande metod för kariesborttagning. Stick Tech utvecklar och marknadsför Stick@, en vävnadsbevarande metod för fiberarmerade dentala rekonstruktioner. Båda företagen är i den tidiga lanseringsfasen och har ambitionen att komma ut brett på den internationella marknaden. Målgruppen är densamma för de två företagen; världens allmäntandläkare. Samarbetet syftar till att nå samordningsfördelar i marknadsutvecklingen. Kostnaderna för att etablera strategiskt viktiga supportfunktioner på olika marknader minskar, företagen stärks i relationen till distributörerna, kurserna blir mer attraktiva genom att två olika nya metoder presenteras för tandläkarna och nya behandlingsmetoder där båda produkterna ingår kan utvecklas. Patienter med mycket karies och behov av omfattande rekonstruktioner kommer att kunna erbjudas behandling med både Carisolv@ och Stick@. Till en början kommer samarbetet att leda till gemensamma marknads- och utbildningsaktiviteter på den tyska respektive engelska marknaden, och om det utfaller väl ska det utvidgas till andra marknader. - Samarbetet med Stick Tech bör kunna leda till en mer kostnadseffektiv marknadspenetration. Att samarbeta inom viktiga områden som utbildning och information till tandläkare leder till ökad kundnytta och lägre kostnader säger Medi Teams VD, Claes Holmberg. - Vi är två dentalföretag i en liknande situation. Unga företag med unika produkter som löser viktiga vårdbehov. Vi har gemensam syn på hur ett dentalbolag skall agera. Väldokumenterade produkter, satsning på forskning och utveckling samt noggrann förankring på universiteten är viktiga strategier för oss båda, avslutar Claes Holmberg För ytterligare information kontakta: Claes Holmberg, VD Medi Team. Tel. 031-336 91 01, mobiltel. 0708-25 45 47. Harry Jalonen, VD Stick Tech. Tel. +358 2 278 75 56, mobiltel. +358 50 33 67 972. Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 031-336 91 21, mobiltel. 0709-72 62 86. Medi Team är ett svenskt forskningsinriktat dentalföretag som utvecklar och marknadsför Carisolv - en vävnadsbevarande metod för att ta bort karies med ett minimum av trauma och smärta för patienten. www.mediteam.se www.sticktech.com Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ). Stick Tech Ltd Göteborgsvägen 74. 433 63 P.O. Box 114. 20521 Turku. Sävedalen. Finland. Tel: 031-336 91 00. Tel: +358 2 241 00 31. Fax: 031-336 91 91. Fax: +358 2 241 00 32. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00550/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar