Medi Teams nyemission fulltecknad

Medi Teams nyemission fulltecknad Med stöd av bemyndigande av extra bolagsstämma den 8 december 1999 har Medi Team genomfört nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Teckningskursen bestämdes till 40 SEK per aktie. Nyemissionen skulle högst omfatta 3 475 438 aktier och vid full teckning tillföra bolaget 139 MSEK före emissionskostnader. Totalt har 99,7 procent av erbjudna aktier tecknats vilket innebär att Medi Team tillförs 138,6 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen har beslutat att ingen tilldelning av aktier utan företrädesrätt skall ske. För ytterligare information kontakta: Annette Ravenshorst. Informationschef. Tel. 031-336 91 21, mobiltel. 0709- 72 62 86, ant. Administrativ chef. Tel. 031-336 91 18, mobiltel. 0708-48 12 36 Claes Holmberg. VD. Tel. 031-336 91 01, mobiltel. 0708-25 45 47. Medi Team är ett svenskt forskningsinriktat dentalföretag som utvecklar och marknadsför Carisolv - en vävnadsbevarande metod för att ta bort karies med ett minimum av trauma och smärta för patienten. www.mediteam.se Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ). Göteborgsvägen 74. 433 63 Sävedalen Tel 031-336 91 00. Fax 031-336 91 91 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar