Delårsrapport jan -juni 2007 - FORTSATT FOKUS PÅ TILLVÄXT – KONCERNENS OMSÄTTNING UPP 75%

PERIODEN I SAMMANDRAG

JANUARI - JUNI
- Koncernens nettoomsättning uppgick till 23.590 (14.933) KSEK, en ökning med 58%
- Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -3.445 (286) KSEK. EBITDA uppgick till -2.116 (482) KSEK.
- Koncernens finansiella ställning är god med likvida medel vid periodens slut om 5.187 (2.150) KSEK, vilket motsvarar 0,57 SEK per aktie.
- Koncernens soliditet uppgick till 42,4% (negativ) vid periodens utgång.

APRIL - JUNI
- Koncernens nettoomsättning uppgick till 15.768 (9.033) KSEK, en ökning med 75%
- Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till -2.628 (1.494) KSEK. EBITDA uppgick till -1.405 (1.592) KSEK.
- Varumärkesportföljen har under perioden ökat med 6 starka varumärken och uppgår nu till 13 st.
- Förvärv av Ncom Publication A/S
- Webbtrafiken i Sverige har ökat med 92%

VIKTIGA HÄNDELSER APRIL - JUNI

- Förvärv av danska Ncom Publications
Den 7 maj tecknades avtal om förvärv av samtliga aktier i danska Ncom Publications A/S. Bolaget driver IT-portalen ComON, IT-jobbportalen jobeasy.dk, Mac-communityn mediamac.dk, ungdomscommunityn Netstationen.dk, pryltidningen GEAR och IT-branschtidningen CRN. Köpeskillingen uppgick till 11,5 MDKK kontant samt 2 miljoner nyemitterade aktier i Mediaprovider Scandinavia AB, till en emissionskurs om 6,32 SEK per aktie. Emissionskursen baserades på snittkursen under mätperioden 17 april till 30 april 2007. Ncom Publications har under perioden bytt namn till Mediaprovider A/S.

- Webbtrafik
Trafiken i bolagets svenska nätverk MKF Network ökade med 92% vecka 14-26 jämfört med motsvarande veckor 2006. I april – juni hade bolaget i snitt 122.748 unika besökare per vecka i Sverige (Nielsen Netratings). Även bolagets webbtrafik i Danmark har haft en positiv utveckling under perioden. ComON.dk har under perioden passerat IDG-ägda Computerworld.dk och är nu den största IT-sajten i Danmark.

- Köp av 15% av aktierna i dotterbolaget MKF Danmark ApS
Under maj månad köpte Mediaprovider Scandinavia AB de 15% av MKF Danmark ApS som ägdes av Brian Dixen VD i MKF Danmark. MKF Danmark ApS kommer att konsolideras med Mediaprovider A/S, där Brian Dixen tillträtt som Utvecklingsdirektör.

- Ny styrelseledamot
Den 23 maj tillträdde Carsten Bank-Mikkelsen som ny styrelseledamot i Mediaprovider Scandinavia AB. Carsten Bank-Mikkelsen företräder Bank & Berg ApS, tidigare ägare till Ncom Publications.

- Förvärv av filmtidningen Ingmar – lansering av Allt om Film
Den 10 april förvärvade bolaget filmtidningen Ingmar samt sajten Ingmar.se. Därmed stärkte bolaget sin ställning som innehållsproducent på filmmarknaden. Tillsammans med bolagets befintliga filmtjänster dvdforum.nu och stardustmagazine. se gör det att bolaget fått en frontposition inom filmsegmentet. Tidningen Ingmar slogs under juni månad samman med tidningen Stardust till den nya tidningen Allt om Film. Den nya webbplatsen för film heter alltomfilm.se.

- Mobils täckningstest
För sjätte året i rad genomförde Mobil Sveriges enda heltäckande test av mobiltäckningen i landet. Under mars och april ringdes över 22 000 samtal och tiotusentals megabyte laddades ned i städer, på vägar och på landsbygden runt om i hela Sverige. Mobils täckningstest förstärker varumärket som auktoritet inom sitt område och genererar värdefull publicitet. I år intervjuades Mobils chefredaktör Linus Brohult i Rapport och Aktuellt och testet citerades i TV4, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, E24 m.fl.

- Trafiksamarbeten
För att öka trafiken till bolagets nätverk MKF Network, samt stärka sajternas redaktionella innehåll, har ett antal trafiksamarbeten med redaktionella samarbetspartners inletts under perioden. Samarbetena går ut på utbyte av redaktionellt material och trafik med bl.a. Metro Teknik, Sweclockers, SF, E24 samt andra Schibstedföretag.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
- Försäljning av danska printtidningen ComON
Den 3 juli tecknades avtal om försäljning av printtidningen ComON till IDG Danmark A/S. Det innebär att tidningsprenumeranterna i fortsättningen kommer att få Computerworld.
Webbtjänsten ComON.dk kommer att fortsätta drivas av bolaget och fokusera alla sina redaktionella insatser på internetpublicering och webb-tv.

- Stark tillväxt för webb-tv
I juni månad producerade Mediaprovider A/S fler än 30 webb-tv inslag för comon.dk, gear-online.dk och crn.dk. Inslagen visades mer än 100.000 gånger och bolagets webbtvinslag har sedan starten varit mycket uppskattade bland användarna som till stor del består av early-adopters. Nu har även Mediaproviders annonsörer upptäckt fördelarna med webb-tv och de största av bolagets annonsörer har bokat all reklamplats till och med september.

Bokslutskommunikén bifogas i sin helhet som PDF

För mer information, besök www.mediaprovider.se eller kontakta:
Patrik Mellin, VD, telefon +46 701 852 691, e-post: patrik.mellin@mediaprovider.se

Om oss

Mediaprovider Scandinavia AB (publ) är ett expansivt medieföretag med fokus på Internet publishing. Bolagets aktie handlas på First North och koncernens omsättning uppgår till ca 70 MSEK. I Sverige driver bolaget webbtjänsterna www.mobil.se, www.mobilforum.se, www.kameraochbild.se, www.fotoguiden.se, www.prylportalen.se, www.stardustmagazine.se, www.dvdforum.nu www.mobilmagazine.com, samt ger ut tidningarna Mobil, Kamera&Bild och Allt om Film i Sverige. I Danmark driver bolaget www.mobil.nu, tidningarna Mobil och Zoom/Alt om Digitalfoto, IT-portalen och tidningen ComON, IT-jobbsportalen jobeasy.dk, Mac-communityn mediamac.dk, ungdomscommunityn Netstationen n.dk, pryltidningen GEAR och IT-branschtidningen CRN.

Dokument & länkar