Mediaprovider renodlar organisationen och tillsätter ny Sverigechef

Mediaprovider Scandinavia AB - listat på First North – omorganiserar koncernledningen för att få ytterligare fokus på tillväxt och lönsamhet.

Den 8 oktober tillträder Anna Aurell som chef för Mediaproviders svenska verksamhet och koncernstaben separeras från de operativa verksamheterna i Sverige och Danmark. Anna har sedan 2003 varit anställd som marknadschef i Mediaprovider och har arbetat inom mediebranschen sedan 1987.

– Målet med den nya organisationen är att öka fokus och därmed lönsamheten i de operativa verksamheterna, samtidigt som vi i koncernstaben kan fokusera på att göra förvärv med ett högre tempo, säger Patrik Mellin, koncernchef.

I bolagets nya koncernledning ingår verkställande direktör och koncernchef Patrik Mellin, vice koncernchef och COO Pontus Brohult, CFO Stefan Mattsson, Sverigechef Anna Aurell och Ulrik Krag, chef Mediaprovider Danmark.

Om oss

Mediaprovider Scandinavia AB (publ) är ett expansivt medieföretag med fokus på Internet publishing. Bolagets aktie handlas på First North och koncernens omsättning uppgår till ca 70 MSEK. I Sverige driver bolaget webbtjänsterna www.mobil.se, www.mobilforum.se, www.kameraochbild.se, www.fotoguiden.se, www.prylportalen.se, www.stardustmagazine.se, www.dvdforum.nu www.mobilmagazine.com, samt ger ut tidningarna Mobil, Kamera&Bild och Allt om Film i Sverige. I Danmark driver bolaget www.mobil.nu, tidningarna Mobil och Zoom/Alt om Digitalfoto, IT-portalen och tidningen ComON, IT-jobbsportalen jobeasy.dk, Mac-communityn mediamac.dk, ungdomscommunityn Netstationen n.dk, pryltidningen GEAR och IT-branschtidningen CRN.

Prenumerera