ACKORDET FASTSTÄLLT VID STOCKHOLMS TINGSRÄTT

(NGM:SCN MTF)

Fordringsägare till Scandinavian Clinical Nutrition AB (SCN) har idag accepterat det föreslagna ackordserbjudandet och vid borgenärssammanträdet som hölls vid Stockholms tingsrätt idag beslutades att fastställa det offentliga ackordet. Ackordet innebär att SCN:s fordringsägare erhåller full betalning upp till 5 000 kronor och 25 procent av överskjutande belopp.

Vid borgenärssammanträdet tidigare idag vid Stockholms tingsrätt fastställdes det föreslagna offentliga ackordet innebärandes att samtliga fordringsägare erbjuds betalning av hela fordringsbelopp upp till 5 000 kronor samt betalning av 25 procent av överskjutande belopp.

Rekonstruktionen upphör när beslutet om offentligt ackord vunnit laga kraft.

Betalning av ackordslikviden kommer att ske så snart detta är praktiskt möjligt efter det att SCN har tillförts medel genom en kontant nyemission under september månad 2010.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Miöen, verkställande direktör SCN, jm@scnutrition.com, +46 735 013 010

Nils Stiernstedt, CFO, ns@scnutrition.com, +46 705 507 323

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Immolina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. Bolagets aktier handlas på NGM MTF (www.ngm.se) under tickern ”SCN MTF”. För mer information, se www.scnutrition.com.

Prenumerera

Dokument & länkar