EXTRA BOLAGSSTÄMMA GER BEMYNDIGANDE ATT EMITTERA UPP TILL 5 MILJONER NYA AKTIER I SCN

(NGM:SCN MTF)

Aktieägarna i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) beslutade vid en extra bolagsstämma den 29 oktober att ge styrelsen bemyndigande att emittera upp till 5 miljoner nya aktier i bolaget fram till nästa ordinarie stämma.

Varje emitterad aktie har ett kvotvärde på 0,1 SEK, vilket gör att aktiekapitalet maximalt kan utökas med 0,5 MSEK om bemyndigandet utnyttjas till fullo.

Mer information:

Ulf Söderberg, CEO, ulf.soderberg@scnutrition.com, +46 708 13 22 81

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Membraseven, Coldizin, Immulina och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. SCN är noterat på NGM Nordic MTF sedan den 6 december 2006.

Prenumerera

Dokument & länkar