MedicaNatumin har tecknat avtal om ny produkt med bioteknikföretaget Ellen AB (publ)

MedicaNatumin har tecknat ett avtal med Ellen om samarbete gällande utveckling av en ny intimhälsoprodukt för både kvinnor och män. Produkten kommer att innehålla MedicaNatumins patenterade teknologi och innebär att Ellens produktfamilj runt intimate cleansing foam och intimate deo växer.  Produkten är planerad att lanseras under våren 2018.

Erin Worrall COO: ” Vår patenterade teknologiplattform är lämplig för att utveckla produkter inom hudvård, som både är snälla mot huden och erbjuder skydd, och då särskilt passande för kosmetiska intimhälsoprodukter. Produkten som kommer att användas inom intimhygien är ett resultat av vårt lokala produktkutvecklingsteams samarbete med Ellen.  Produktionen av produkten kommer att ske i produktionsanläggningen i Habo”

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North (Ticker: ELN).  För ytterligare information: www.ellenab.com  

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018.

Jönköping 2018-02-08

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanord.se


Om MedicaNatumin
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet.

Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent. Bolaget bytte namn till MedicaNatumin AB i december 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar