Publicerar årsredovisning för 2016

På Medica Clinical Nord Holding ABs (publ) hemsida http://medicanord.se/ har årsredovisningen för 2016 publicerats.

På hemsidan har även sedan tidigare valberedningens förslag för ny styrelse publicerats.
Torbjörn Björstrand (nyval)
Christer Gunnarsson (nyval)
Anna Furberg (nyval)
Thomas Hedner (nyval)
Bengt Johansson, (nyval)

För ytterligare information kontakta
Andreas Skiöld, VD
andreas@medicanord.se

Om Medica Nord
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad effekt och säkerhet. Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest. Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70 patent.