Antal aktier och röster i Medicover

Antalet röster i Medicover AB (publ) (”Medicover”) har ändrats genom omvandlingar av totalt 409 475 A-aktier till B-aktier genomförda i juni efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 133 335 195 aktier i Medicover, varav 80 924 726 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 80 924 726 röster, och 52 410 469 är B-aktier, som tillsammans berättigar till 5 241 046,9 röster. Det totala antalet röster i Medicover är 86 165 772,9.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director – Corporate Communications & Investor Relations

0733 666 599 paula.treutiger@medicover.com

Medicover är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018, kl. 10.00.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 580 MEUR och anställda till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera