BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2017

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 15,2 procent till 152,7 MEUR (132,5 MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 12,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,8 MEUR (3,9 MEUR), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,1 procent (2,9 procent).
 • Nettoresultatet uppgick till 9,2 MEUR (1,7 MEUR), vilket ger en vinstmarginal på 6,0 procent (1,3 procent).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,3 MEUR (7,3 MEUR).
 • Vinsten per aktie/efter utspädning var 0,067 EUR (0,008 EUR).
 • EBITDA ökade med 28,1 procent till 14,6 MEUR (11,4 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 9,6 procent (8,6 procent).

Helår 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 16,7 procent till 580,2 MEUR (497,3 MEUR). Den organiska tillväxten uppgick till 14,5 procent.
 • Nettoresultatet uppgick till 20,2 MEUR (6,5 MEUR), vilket motsvarar en vinstmarginal på 3,5 procent (1,3 procent).
 • EBITDA ökade med 24,2 procent till 55,0 MEUR (44,3 MEUR), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 9,5 procent (8,9 procent). Exklusive kostnader för för börsnoteringen ökade EBITDA med 27,5 procent till 56,5 MEUR, vilket ger en marginal på 9,7 procent.
 • Antalet medlemmar ökade med 15,2 procent och uppgick per den 31 december 2017 till 1,024 miljoner (889 000). Antalet genomförda laboratorietester under 2017 ökade med 7,8 procent till 124,0 miljoner (115,0 miljoner).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för det finansiella året 2017.


Med denna release annonserar Medicover också en ny investering på €4,1m i MaxCure, som tillsammans med investeringen om €2,6m i januari ökar Medicovers innehav till 30,5%.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, MEUR Kv 4 2017 Kv 4 2016 Förändring Helår 2017 Helår 2016 Förändring
Nettoomsättning 152,7 132,5 15% 580,2 497,3 17%
Rörelseresultat 7,8 3,9 100% 28,8 17,6 64%
Rörelsemarginal, % 5,1% 2,9% 5,0% 3,5%
Nettoresultat 9,2 1,7 i/m 20,2 6,5 211%
Vinstmarginal, % 6,0% 1,3% 3,5% 1,3%
Vinst per aktie, EUR 0,067 0,008 i/m 0,157 0,046 241%
Vinst per aktie efter utspädning, EUR 0,067 0,008 i/m 0,157 0,045 249%
EBITDA[1] 14,6 11,4 28% 55,0 44,3 24%
EBITDA-marginal, %1 9,6% 8,6% 9,5% 8,9%

[1] För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se not 11


Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 8.00 CET. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns tillgänglig på medicover.com


För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director Corporate Communications & Investor Relations

Tel: 0733-666599
Mail: paula.treutiger@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera

Dokument & länkar