Highlights Medicover januari - september 2003

Highlights Medicover januari -september 2003 * Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till €9,4 miljoner (€8,4 miljoner), en ökning med 12 procent jämfört med samma period 2002. Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till €27,1 miljoner, en ökning med 4 procent från föregående år. * Antalet förbetalda medlemmar ökade starkt med 4,700 för kvartalet till 111,300 (103,300) och med 7,300 för niomånadersperioden. Detta motsvarar den kraftigaste organiska medlemstillväxten sedan andra kvartalet 2001. * Rörelseförlusten för kvartalet uppgick till €0,3 miljoner (€0,2 miljoner) och till €0,9 miljoner (€1,1 miljoner) för niomånadersperioden. * Rörelsevinsten för kvartalet, före avskrivningar, uppgick till €0,5 miljoner (€0,5 miljoner) och till €1,4 miljoner (€1,0 miljoner ) för niomånadersperioden. * Rörelseförlusten efter skatt för kvartalet uppgick till €0,5 miljoner (€20,6 miljoner) och för niomånadersperioden till €1,4 miljoner (€23,6 miljoner). Förlusten per aktie låg på €0,04 för kvartalet (€1,70) och förlust per aktie för niomånadersperioden på €0,118 (€1,95). * Etableringen av en ny internationell laboratoriedivision, omfattande både den rumänska och den nyligen förvärvda polska laboratorieverksamheten. Investor Relations Contacts Fredrik Rågmark Managing Director Phone: +32 2 357 55 77 E-mail: fredrik.ragmark@medicover.com Joe Ryan Financial Director Phone: +32 2 357 55 77 E-mail: joe.ryan@medicover.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/20/20031119BIT01040/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera

Dokument & länkar