Medicover förvärvar ledande hälsovårdsföretag i nordvästra Rumänien

Medicover har ingått avtal om att förvärva en majoritetsandel av Spitalul Pelican, den största leverantören av hälsovårdstjänster i Oradea, en stad med cirka 200 000 personer i den nordvästra delen av Rumänien. Förvärvet kommer att göra Medicover till den ledande privata leverantören i regionen, med ett upptagningsområde på cirka 1 miljon invånare.

Avtalet avser en ägarandel på 80% av Pelicans sjukhus- och kliniska verksamhet. Kassaflödeseffekten beräknas till 23 miljoner euro, vilket inkluderar förvärvspriset, skulder, överföring av vissa tillgångar samt investeringar i verksamheten. De återstående minoritetsägarna är de kirurger som grundade verksamheten och som fortfarande är och kommer att vara kvar i verksamheten.

Omsättningen för 2017 uppgick till 15 miljoner euro med en EBITDA på 3,7 miljoner euro. Verksamheten kommer främst att konsolideras inom divisionen Healthcare Services. Transaktionen är föremål för godkännande av det rumänska konkurrensrådet. Denna transaktion är den största inom sjukvårdsanläggningar i Rumänien sedan Mid Europa Partners förvärv av Regina Maria i augusti 2015.

Pelican har ett fullt utrustat sjukhus med 130 bäddar, 5 operationssalar, bilddiagnostik och andra stödjande aktiviteter. Sjukhuset som grundades 1992 av en grupp ledande kirurger är den främsta vårdleverantören i den nordvästra delen av Rumänien. Företaget håller för närvarande på att expandera med ytterligare 4 000 kvadratmeter i en angränsande anläggning, vilket adderar cirka 100 bäddar samt en forskningsanläggning. Detta omfattar också högspecialiserad vård såsom interventionell kardiologi eller 3D-laparoskopisk kirurgi eftersom det inte finns några andra liknande privata leverantörer i området.

”Förvärvet av Pelican kommer avsevärt att öka vår närvaro i den nordvästra delen av Rumänien. Transaktionen bidrar positivt och kommer att skapa synergier inom såväl klinik-, sjukhus- som laboratorieverksamheten. Genom förvärvet skapar vi en ny plattform för fortsatt tillväxt", Säger Fredrik Rågmark, VD Medicover.

"Vi är mycket nöjda med att ansluta oss till Medicover, vars tro på långsiktig utveckling av hälsovårdstjänster i Rumänien är i linje med våra ambitioner. Vi kommer tillsammans att kunna utveckla infrastrukturen samt vårdtjänster för befolkningen i vår region ", säger Dr. Cacuci, en av grundarna av Pelican.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Corporate Communication & Investor Relations Director

0733-666 599 paula.treutiger@medicover.com

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 09.00 CEST.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 580 MEUR och anställda till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com