Marknadsmeddelande 129/18 – Sista dag för handel med teckningsoption TO 4 i MedicPen AB

Sista dag för handel med bolagets teckningsoption, MPEN TO 4, är den 30 maj, 2018.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: MPEN TO 4
ISIN-kod: SE0010440933
Orderboks-ID: 430C
CFI: RMXXXX
FISN: MEDICPEN/OPT RTS 20180601
Sista handelsdag: 30 maj, 2018

Stockholm den 22 maj, 2018

Spotlight
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

MedicPens affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering.