MedicPen AB  kommer kalla till extra bolagsstämma

MedicPen kommer under hösten att kalla till en extra bolagsstämma för att tillsätta ersättare i styrelsen för ledamoten Lottie Svedenstedt som av personliga skäl lämnat MedicPens styrelse.

För mer information kontakta
MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com 

Om oss

MedicPens affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering.

Prenumerera

Dokument & länkar