Jonas Gardell toppar Twitterbarometern

Jonas Gardell är en större och viktigare opinionsbildare än Carl Bildt. Åtminstone i den sociala medievärlden.

MedieAkademin har i samarbete med Aitellu undersökt vilka svenskar som har mest inflytande på Twitter. Resultaten publiceras under Mediedagarna i Göteborg.


Twitter är en allt viktigare kanal för åsiktsbranschen. Bland opinionsbildare av olika kategorier är Twitter numera ett närmast obligatoriskt redskap.

För att undersöka vilka twittrare i Sverige som har störst inflytande lät MedieAkademin undersöka detta i samarbete med omvärldsanalysföretaget Aitellu.

Resultat från MedieAkademins Twitterbarometer visar att Jonas Gardell är Sveriges mest inflytelserika twittrare. Carl Bildt återfinns på andra plats, Annika Lantz på tredje och därefter följer artisten Timbuktu och komikern Magnus Betnér.

Den journalist som placerar sig högst i Twitterbarometern är Expressens Niklas Svensson på 7:e plats, Jan Gradvall på 10:e plats och Fredrik Virtanen på 11:e plats.

Bland politikerna följer, efter Carl Bildts andraplats, Maria Wetterstrand på 8:e plats och Leif Pagrotsky på 13:e plats.
För att ta fram Twitterbarometern har Aitellu vägt samman:

- Hur många svenska följare ett svenskt konto har.
- Hur många svenska följare kontohavarens följare har (followers followers).
- Hur många retweets ett konto fått.

Resultatet av det blir ett mått på hur inflytelserikt ett konto är då vi får en uppfattning om hur stor räckvidd det har och hur populära tweets det producerar.

Utifrån listan med de twitterkonton som fått högst värden i Aitellus analys har MedieAkademin gjort en redaktionell kvalitativ bedömning. Det innebär att vi lagt till ett värde i rankningen av twitterkontona där vi tagit hänsyn till om innehållet är av opinionsbildande och åsiktsinfluerande karaktär.

MedieAkademin grundades 1997 av Göteborgs-Posten, Göteborgs universitet och Forsman & Bodenfors. Varje år presenteras också MedieAkademins Förtroendebarometer, i samarbete med TNS SIFO.Samtliga resultat finns på www.medieakademin.se
Presskontakter:

Adam Wladis, MedieAkademin
adam@welcom.se
0706-18 85 72

Sarah Johansson, Aitellu
sarah@aitellu.com
0768-71 75 33

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar