Ekonomi för sportjournalister

Pengar och ekonomi spelar stor roll inom idrotten. Styr de till och med de sportsliga resultaten?

Under den här kursdagen lär vi oss att granska ekonomin i klubbar och hos myndigheter och företag som sitter på pengarna.

Vi börjar från grunden, förklarar begrepp som balans- och resultaträkning, soliditet och vinst. Vi lär oss göra analyser, tittar på arenabygge och konkurser lär oss följa pengarna.

 Teori och praktiska övningar varvas under den här intensiva kursdagen. 

Läs mer och sök!

Prenumerera