Hat och hot mot journalister

Hej!

I dag pågår ett stort seminarium om hat och hot mot kvinnliga journalister i Stockholm. För dig som inte har möjlighet att vara på plats kommer hela seminariet att livesändas på 

http://fojo.se/aktuellt/1529-se-saendningen-fran-seminariet-hat-och-hot-mot-kvinnliga-journalister

Sändningen startar klockan 13.30.

På seminariet deltar tio framstående kvinnliga journalister och skribenter. Det är Utrikesdepartementet, Medieinstitutet Fojo, Svenska Institutet och Svenska Unescorådet som bjuder in. Vi vill inte bara uppmärksamma 250-årsdagen av världens äldsta tryckfrihetsförordning utan också lyfta fram de journalister och författare världen över som inte låter sig tystas. 

De senaste åren har näthatet ökat lavinartat. Kvinnliga journalister angrips oftare än sina manliga kollegor, oftast inte utifrån vad de rapporterar om utan för att de är kvinnor. Därför har seminariet ett särskilt fokus på kvinnliga journalister och författare.

De inbjudna journalisterna och författarna är Galina Timchenko, Barkha Dutt, Baria Alamuddin, Anita Sarkeesian, Jessikka Aro, Laura Castellano, Jamela Alindogan, Miranda Patrucic, Fatuma Noor och Anna Gullberg

Medverkar gör också Frank la Rue, Unescos biträdande generaldirektör och tidigare FN:s särskilde rapportör för yttrandefrihet och Dunja Mijatovic, representant för pressfrihet vid OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Utrikesminister Margot Wallström inleder. Moderator är Baria Alamuddin.

Vi vill också göra dig uppmärksam på det internationella medieuppropet mot hat och hot som drabbar kvinnliga journalister som Fojo och WAN-IFRA tagit initiativ till inför Sveriges firande av 250-årsminnet av världens äldsta tryckfrihetsförordning. Bland de mediehus som skrivit under deklarationen finns bland annat representanter för the New York Times, the Times, Aftonbladet, Hürriyet, Toronto Star, Süddeutsche Zeitung och La Nacion Argentina. Se  http://2december.wan-ifra.org/  

   

Om du vill göra en separat intervju med någon av de inbjudna journalisterna eller om du har andra frågor, ta kontakt med Anki Wood, Medieinstitutet Fojo, på  anki.wood@lnu.s e eller +46 73-964 84 88 eller +46 708 31 88 00.

Tid för intervjuer finns mellan klockan 11 och 12 eller efter 16.30.

Prenumerera