Hat och hot mot journalister

Hej!

I dag pågår ett stort seminarium om hat och hot mot kvinnliga journalister i Stockholm. För dig som inte har möjlighet att vara på plats kommer hela seminariet att livesändas på 

http://fojo.se/aktuellt/1529-se-saendningen-fran-seminariet-hat-och-hot-mot-kvinnliga-journalister

Sändningen startar klockan 13.30.

På seminariet deltar tio framstående kvinnliga journalister och skribenter. Det är Utrikesdepartementet, Medieinstitutet Fojo, Svenska Institutet och Svenska Unescorådet som bjuder in. Vi vill inte bara uppmärksamma 250-årsdagen av världens äldsta tryckfrihetsförordning utan också lyfta fram de journalister och författare världen över som inte låter sig tystas. 

De senaste åren har näthatet ökat lavinartat. Kvinnliga journalister angrips oftare än sina manliga kollegor, oftast inte utifrån vad de rapporterar om utan för att de är kvinnor. Därför har seminariet ett särskilt fokus på kvinnliga journalister och författare.

De inbjudna journalisterna och författarna är Galina Timchenko, Barkha Dutt, Baria Alamuddin, Anita Sarkeesian, Jessikka Aro, Laura Castellano, Jamela Alindogan, Miranda Patrucic, Fatuma Noor och Anna Gullberg

Medverkar gör också Frank la Rue, Unescos biträdande generaldirektör och tidigare FN:s särskilde rapportör för yttrandefrihet och Dunja Mijatovic, representant för pressfrihet vid OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Utrikesminister Margot Wallström inleder. Moderator är Baria Alamuddin.

Vi vill också göra dig uppmärksam på det internationella medieuppropet mot hat och hot som drabbar kvinnliga journalister som Fojo och WAN-IFRA tagit initiativ till inför Sveriges firande av 250-årsminnet av världens äldsta tryckfrihetsförordning. Bland de mediehus som skrivit under deklarationen finns bland annat representanter för the New York Times, the Times, Aftonbladet, Hürriyet, Toronto Star, Süddeutsche Zeitung och La Nacion Argentina. Se http://2december.wan-ifra.org/ 

  

Om du vill göra en separat intervju med någon av de inbjudna journalisterna eller om du har andra frågor, ta kontakt med Anki Wood, Medieinstitutet Fojo, på anki.wood@lnu.se eller +46 73-964 84 88 eller +46 708 31 88 00.

Tid för intervjuer finns mellan klockan 11 och 12 eller efter 16.30.

Om oss

Medieinstitutet Fojo är Sveriges enda utbildning exklusivt för yrkesverksamma journalister. Är du journalist till yrket, anställd eller frilans, kan du söka till alla slags kurser och seminarier som finns i vårt kursutbud. Fojo har även ett omfattande arbete internationellt med mediebistånd och stöd för att stärka en fri, oberoende och professionell journalistik. Det svenska kursutbudet varierar från termin till termin. De flesta av kurserna är kostnadsfria och merparten hålls i Kalmar, där Fojos huvudkontor ligger. Men vi ordnar också kurser på olika orter ute i landet, och gör uppdragsutbildningar på redaktioner. Antalet deltagare på kurserna varierar. Betydligt fler brukar söka och det som avgör om du kommer med är vad som står i din ansökan, främst hur du motiverar ditt behov av just den kurs du söker. Läs noga i kursutbudet vad som gäller för varje enskild kurs! De avgiftsfria kurserna finansieras med skattemedel från utbildningsdepartementet via Linnéuniversitetet, som Fojo sorterar under sedan 2010. Medel till Fojo International, som funnits sedan 1991, kommer huvudsakligen från Sida. Utöver kurser och seminarier som är öppna att söka för alla journalister har Fojo också en omfattande uppdragsverksamhet där vi skräddarsyr utbildning och utvecklingsprojekt för medieföretag. Då betalar förstås företagen som beställer.

Prenumerera