Innovation – modeord eller räddningen för jobben?

Det dyker ständigt upp i olika sammanhang, ordet innovation.

Innovation beskrivs gärna som fenomenet som ska rädda krisande företag, jobben och välfärden. Innovation anses också vara Europas viktigaste vapen i konkurrensen med snabbväxande ekonomier i bland annat Asien.

Förra året presenterade den svenska regeringen en nationell innovationsstrategi och under politikerveckan i Almedalen handlade mer än vart tionde seminarium om innovation. Men sedan har det varit rätt tyst kring frågan i den politiska debatten.

Vad innebär det egentligen när politiker, forskare och entreprenörer pratar om innovation? Vilka samhällsförändringar tänker de på? Kan det offentliga över huvud taget göra något för att driva fram fler innovationer eller är det andra krafter som styr?

Och framför allt: vilka krav ställer allt detta på den journalistiska bevakningen av innovationsfrågorna?

Fojo har under flera år arbetat med begreppet innovationsjournalistik, som handlar om journalistiska metoder och verktyg för att bevaka innovationsområdet på ett mer initierat sätt.

I samband med den så kallade Innovationsriksdagen i Lund, årsmötet för svenska forskningsparker och företagsinkubatorer, arrangerar Fojo i år ett endagsseminarium om innovationsjournalistik.

Gästföreläsningar av experter från innovationsområdet varvas med kursledaren Thomas Frostbergs erfarenheter av att bevaka innovationsfrågor i mer än tio års tid för Sydsvenskan, Rapidus och San Francisco Chronicle.

Seminariet hålls onsdagen den 22 maj och för den som är intresserad finns möjlighet att stanna kvar för att följa Innovationsriksdagens seminarier dagen därpå.

Tid: 10.00–16.30, kaffe serveras från 9.30

Var: Lund

Lokalen heter Action och befinner sig på Ideon Agora

Länk: http://www.ideon.se/om-ideon/karta/vaegbeskrivning/

Övrig information:
Seminarierna är kostnadsfria. Den som bokar först får plats. Deltagare betalar själv resa och lunch. Anmälan är bindande, får du förhinder avanmäl dig senast fem dagar innan seminariet (Vid utebliven avanmälan debiteras 950 kr + moms.) Vid sjukdom efter sista avanmälningsdatum gäller sjukintyg.
Hjärtligt välkommen!

http://fojokurs.lnu.se/logga_in.php?kurstyp=special

Om oss

Medieinstitutet Fojo är Sveriges enda utbildning exklusivt för yrkesverksamma journalister. Är du journalist till yrket, anställd eller frilans, kan du söka till alla slags kurser och seminarier som finns i vårt kursutbud. Fojo har även ett omfattande arbete internationellt med mediebistånd och stöd för att stärka en fri, oberoende och professionell journalistik. Det svenska kursutbudet varierar från termin till termin. De flesta av kurserna är kostnadsfria och merparten hålls i Kalmar, där Fojos huvudkontor ligger. Men vi ordnar också kurser på olika orter ute i landet, och gör uppdragsutbildningar på redaktioner. Antalet deltagare på kurserna varierar. Betydligt fler brukar söka och det som avgör om du kommer med är vad som står i din ansökan, främst hur du motiverar ditt behov av just den kurs du söker. Läs noga i kursutbudet vad som gäller för varje enskild kurs! De avgiftsfria kurserna finansieras med skattemedel från utbildningsdepartementet via Linnéuniversitetet, som Fojo sorterar under sedan 2010. Medel till Fojo International, som funnits sedan 1991, kommer huvudsakligen från Sida. Utöver kurser och seminarier som är öppna att söka för alla journalister har Fojo också en omfattande uppdragsverksamhet där vi skräddarsyr utbildning och utvecklingsprojekt för medieföretag. Då betalar förstås företagen som beställer.

Prenumerera