Sexualiserat våld mot barn - hur rapporterar vi om det?

Tillsammans måste vi bli bättre på att rapportera om sexualiserat våld mot barn.
Nu samlar vi erfarenheten under två dagar i januari 2018.

”Barn är inte till salu” är Musikhjälpens tema, i december sänder de från Umeå.
Julia Blomberg och Maria Boklund, SR och SVT, berättar om att rapportera om sexualiserat våld mot barn och att möta utsatta barn.
Den internationella konferensen ”End Violence solution summit” äger rum i Stockholm i februari 2018. Vi ber socialdepartementet berätta vad de hoppas på för resultat.
Dessutom bl a
Ulla Lemberg som grundat kulturstiftelse Change Attitude, om medias makt.
Per Åke Wecksell, kriminalkommissarie, berättar om sitt arbete. Han delar ut anonymiserade case som kursen kan använda som underlag för skrivövningar på kursen.
Carl-Göran Svedin , professor, som skrivit om barn som blir utsatta för sexuella övergrepp på nätet.
Ecpat
Rädda Barnen

Skrivövningar och diskussioner med utgångspunkt från filmer och föredrag bägge kursdagarna.

Deltagare betalar själv resa, lunch och ev boende. Anmälan är bindande. Får du förhinder avanmäl dig senast fem dagar före kursstart. Vid utebliven avanmälan debiteras 950 kr plus moms. Vid sjukdom efter sista avanmälningsdatum gäller sjukintyg. Fojo kan inte erbjuda boende till kurser utanför Kalmar.

Ansökningslänk

Kursledare: Ylva Mårtens

Prenumerera