MediKoll anpassas till Android

MediRätt har producerat en medicinapp, MediKoll, som nyligen lanserats på App Store. Beslut togs igår att den skall anpassas till Android-miljö.

Utvecklingsarbetet beräknas ta två veckor. Sedan skall den testköras och slutligen läggas upp på Google Play för att kunna erbjudas användare av Android-telefoner. Release kommer att ske under januari.

Lidingö 2016-12-02

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.

Mail: carl.johan.merner@mediratt.com  

Kort om MediRätt AB (publ)

I Sverige dör i genomsnitt 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. Problemet är enormt även globalt. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)

Stockholmsvägen 33

181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33

E-post: info@mediratt.com

www.mediratt.com

Om oss

MediRätt AB:s verksamhet består i att bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska produkter för säker medicinering och läkemedelshantering. Produkterna bidrar till en mer kvalitativ sjukvård i hemmet och vänder sig till såväl den svenska som den internationella marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar