Penser Access: Medirätt - Digital dosering rätt i tiden

MediRätt är ett bolag inom e-health samt person- och trygghetslarm. Företaget har utvecklat och patenterat Dosell, en läkemedelsautomat av dospås-paketerad medicin som automatiserat och fjärr-övervakat påminner om, matar ut och klipper upp dospåsen till patienter inför intag. Läkemedelsautomater har påvisade kostnadsbesparingar inom vården och ökad patientsäkerhet gentemot alternativ. En diskonterad kassaflödesvärdering enligt vårt bas-scenario ger ett motiverat värde kring SEK 22 vilket innebär en hög potential jämfört med dagens värdering, men till en hög risk då Dosell ännu ej bevisat sig kommersiellt enligt vår mening.

Läs den fullständiga analysen: https://drive.google.com/file/d/1PeKNM1eJ3NWXGEVrKYJq1jkR57AacBUS/view?usp=sharing

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

MediRätt AB:s verksamhet består i att bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska produkter för säker medicinering och läkemedelshantering. Produkterna bidrar till en mer kvalitativ sjukvård i hemmet och vänder sig till såväl den svenska som den internationella marknaden.

Prenumerera